№ 175-МИ / 07.11.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване правомощията на Радослава Спасова Ставрева - избрана за общински съветник и обявяване за общински съветник следващия кандидат от листата.

№ 174-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

№ 173-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

№ 172-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради избирането му за кмет на община Първомай.

№ 171-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ВИНИЦА

№ 170-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ИСКРА

№ 169-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БРЯГОВО

№ 168-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАРАДЖАЛОВО

№ 167-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ГРАДИНА

№ 166-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

№ 165-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден.

№ 164-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Постъпил в ОИК сигнал за извършена размяна на списъци с избиратели между кандидат-кмет и пастор на Евангелска църква.

№ 163-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за промяна в СИК за втори тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г.

№ 162-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение по постъпила жалба вх. № 6/03.11.2019 г. в регистъра за жалби и сигнали на ОИК Първомай.

№ 161-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение по постъпила жалба вх. № 5/03.11.2019 г. в регистъра за жалби и сигнали на ОИК Първомай.

№ 160-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за регистриране на застъпник на кандидатска листа, за кмет на кметство, предложен от ПП „ГЕРБ” във втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

№ 159-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за промяна в СИК за втори тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г.

№ 158-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за регистриране на застъпник на кандидатска листа, за кмет на кметство с. Виница, предложен от ПП „ГЕРБ” във втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

№ 157-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за промяна в СИК за втори тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г.

№ 156-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за промяна в СИК за втори тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г.

Календар

Решения

  • № 175-МИ / 07.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Радослава Спасова Ставрева - избрана за общински съветник и обявяване за общински съветник следващия кандидат от листата.

  • № 174-МИ / 06.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

  • № 173-МИ / 06.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

всички решения