Общинска избирателна комисия Първомай


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
Първомай, 06.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 и чл. 458 от ИК Общинска избирателна комисия - Първомай

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Ангел Кирчев Ангелов и анулира издаденото му удостоверение изх. № 2/31.10.2019 г.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Радослава Спасова Ставрева от листата на  коалиция „БСП за България” и издава удостоверение.

 

Решението на ОИК, на основание чл. 459 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Руска Петрова Димова

Секретар: Петрана Иванова Димитрова

* Публикувано на 07.11.2019 в 08:16 часа

Календар

Решения

  • № 175-МИ / 07.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Радослава Спасова Ставрева - избрана за общински съветник и обявяване за общински съветник следващия кандидат от листата.

  • № 174-МИ / 06.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

  • № 173-МИ / 06.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник поради отказ от встъпване в правомощията му като общински съветник.

всички решения