Общинска избирателна комисия Първомай


РЕШЕНИЕ
№ 175-МИ
Първомай, 07.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване правомощията на Радослава Спасова Ставрева - избрана за общински съветник и обявяване за общински съветник следващия кандидат от листата.

С решение № 173-МИ от 06.11.2019 година ОИК Първомай е обявила за избран за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „БСП за България” Радослава Спасова Ставрева. Същата със заявление вх. № 172/07.11.2019 г. в регистъра на ОИК Първомай заявява, че не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник. Предвид изложеното, ОИК Първомай следва да обяви за избран следващия в листата на коалиция „БСП за България”, а именно – Ана Стоянова Николова. Със заявление вх. № 173/07.11.2019 г. в регистъра на ОИК Първомай последната заявява, че не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник. Предвид изложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл.458 ал. 1 от ИК и писмо изх. № МИ-15-1403 от 02.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Първомай

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Радослава Спасова Ставрева и анулира издаденото й удостоверение изх. № 23/06.11.2019 г.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Величка Йорданова Чурчулиева от листата на  коалиция „БСП за България” и издава удостоверение.

 

Решението на ОИК, на основание чл. 459 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Руска Петрова Димова

Секретар: Петрана Иванова Димитрова

* Публикувано на 07.11.2019 в 17:03 часа

Календар

Решения

  • № 177-МИ / 12.03.2020

    относно: Назначаване на специалисти към ОИК Първомай

  • № 176-МИ / 05.03.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Брягово, община Първомай.

  • № 175-МИ / 07.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Радослава Спасова Ставрева - избрана за общински съветник и обявяване за общински съветник следващия кандидат от листата.

всички решения